Książki, podręczniki

Podręcznik: klasa 2 szkoła podstawowa

Nauczanie wczesnoszkolne w klasach 1-3 wymaga nie tylko profesjonalnego pedagoga o wysokich kwalifikacjach i podejście do dzieci, ale przede wszystkim materiałów dydaktycznych, które spełniają oczekiwania i potrzeby najmłodszej grupy ich odbiorców. W związku z tym podręcznik klasa 2 musi być opracowany w taki sposób, aby zachęcał dziecko i aktywizował  go to podejmowania interakcji z nauczycielem. Ze względu na etap rozwoju w jakim znajdują się dzieci przebywające w drugiej klasie nauka powinna się u nich łączyć z zabawą. Dzieci w tym wieku potrzebują różnorodne bodźce, które je stymulują je do pracy i rozwoju. Jednocześnie nie są jeszcze na tyle rozwinięte i ich funkcje poznawcze, by mogły koncentrować się na siedzenie w ławkach i skupianiu na omawianych treściach. Dlaczego ich nauka powinna być połączona przede wszystkim z miło dla nich zabawą. W ten sposób House nie będą podejmować się nauki oraz wypełniać polecenia wydawane przez nauczyciela. Wreszcie podręczniki powinny być opracowany w taki sposób by nauczyły zadanie umiejętności, jakie powinien posiadać po skończeniu drugiej klasy uczeń. Wstał pewnością jest to opanowanie alfabetu oraz samodzielne pisanie i czytanie, któremu służy poznawanie literek. Czemu poświęcony są również części, w których znajdują się w wierszyki oraz krótkie rymowanki, dzięki którym dzieci mogą szybciej zacząć czytać począwszy od składania zdań Dzięki sylabom. Ważna w podręcznikach, oprócz samej treści, jest również oprawa graficzna, która również powinna zachęcać dzieci do nauki. Nie powinno więc w nich brakować kolorów oraz elementów ważnych dla dzieci. Podręczniki powinny być wypełnione przyciągającymi ilustracjami zachęcającymi dzieci do eksploracji świata nauki.

Jak uczyć się w klasie drugiej?

Podstawą nauki dla dzieci w klasie drugiej szkoły podstawowej jest połączenie nauki z zabawą, która gwarantuje przyjemne przyswajanie wiedzy i niezniechęcanie dzieci do szkolnego świata. Ogromną rolę w tym zakresie odgrywa oczywiście nauczyciel, jednak nie bez znaczenia pozostaje kwestia doboru podręczników. Powinny one spełniać nie tylko wymagania określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale przede wszystkim specyficzne potrzeby najmłodszych uczniów. Edukacja wczesnoszkolna powinna być dla nich przyjemna i tak im podwaliny do dalszej nauki. W podręcznikach do klasy drugiej szkoły podstawowej zawarte są dlatego elementy polonistyczne, matematyczne, edukacji społecznej, artystycznej i przyrodniczej, dzięki czemu dziecko ma do czynienia z całym spektrum ważnych informacji.